GELİRLERİMİZ

- Gerçek ve Tüzel Kişilerden temin edilecek geçici ve devamlı bağışlar, yardımlar, vasiyetler vesair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla elde edilecek gelirler,
- Özkaynakların değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
- Karayolları Trafik Kanunu 131.maddesine göre Sürücü Belgeleri Hizmet Bedeli
- M.K.E.Kurumunca 6136 Sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği Vakfımıza aktarılan "pay"