KURULUŞ VE HUKUKİ DURUM

Vakfımız 74 Kurucu üye tarafından 22.05.1975 tarihinde düzenlenen senet ile kurulmuş ve bu kuruluşu, 28.05.1975 tarihinde Ankara Asliye 4. Hukuk Mahkemesince tescil edilmiştir. 03.04.1981 tarih ve 17299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici madde eklenmesi hakkındaki kanunun Geçici 15.Maddesiyle faaliyetine devam etmektedir. Vakfımız, kanunla kurulu bir vakıf olduğundan, 22.01.2004 tarihinde çıkartılan 5072 Sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun”a tabi değildir.