VAKIF DENETİM KURULU

Vakıf Denetim Kurulu;

Genel Kurulun kendi içinden veya hariçten olmak üzere, teftiş ve denetim işlerinde ihtisas sahibi, işletme, muhasebe, ekonomi, hukuk bilgisi bulunan tecrübeli kişiler arasından biri başkan ikisi üye olmak üzere, iki yıl için seçileceği üç kişilik bir Kurul tarafından yürütülür.

Orhan Özdemir
Denetim Kurulu Başkanı
Kaç.ve Org.Suç.Müc.D.Bşk

Kadir Yılmaz
Denetim Kurulu Üyesi
İkmal ve Bakım Daire Başkanı

Abdullah Bayram Pulat
Denetim Kurulu Üyesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı