VAKIF DENETİM KURULU

Vakıf Denetim Kurulu;

Genel Kurulun kendi içinden veya hariçten olmak üzere, teftiş ve denetim işlerinde ihtisas sahibi, işletme, muhasebe, ekonomi, hukuk bilgisi bulunan tecrübeli kişiler arasından biri başkan ikisi üye olmak üzere, iki yıl için seçileceği üç kişilik bir Kurul tarafından yürütülür.

Resul HOLOĞLU
Denetim Kurulu Üyesi
Kaç.ve Org.Suç.Müc.D.Bşk

Maksut YÜKSEK
Denetim Kurulu Üyesi
İkmal ve Bakım Daire Başkanı

Cengiz DEMİRCAN
Denetim Kurulu Üyesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı